Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Трудово, осигурително, медицинско право

Кодекс на труда

14Ноем2022

Нови изисквания за сключване на трудов договор за полагане на допълнителен труд

от Аспасия Петкова на 14 Ноем 2022
Въпрос: Член 111 от КТ е изменен по отношение на сключването на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател. Какви са новите изисквания? 
10Ноем2022

Прилагане на промените в член 66, алинея 5 от Кодекса на труда относно информирането на работниците и служителите

от Аспасия Петкова на 10 Ноем 2022
Въпрос: От 1 август 2022 г. е в сила изменението на Кодекса на труда, което касае информирането на работниците и служителите относно трудовото им правоотношение. Как трябва работодателят да прилага изменението на чл. 66, ал. 5 от ...
07Ноем2022

Колективен трудов договор

от Аспасия Петкова 07 Ноем 2022
Видовете трудови договори могат да бъдат индивидуални и колективни. Общото между тях е престирането на работната сила, която се прилага при определени условия. Различията между тях са, че индивидуалното трудово ...
05Авг2022

Промени в Кодекса на труда

от PortalPravo.bg 05 Авг 2022
В брой 62-ри на Държавен вестник от 05.08.2022 година е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда   УКАЗ № 217 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се ...

Медицинско право

03Ян2023

Наредба 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология"

от PortalPravo.bg 03 Ян 2023
Наредба № 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология" Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.   Чл. 1. (1) С тази наредба се ...
03Ноем2022

Разпореждане на основание чл. 60, ал. 1 от КСО за приемане или неприемане на злополука за трудова

от PortalPravo.bg 03 Ноем 2022
    Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я НАЦИОНАЛЕН  ОСИГУРИТЕЛЕН  ИНСТИТУТ   ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ..................................... п.к. ........., ул............................  № ....., тел. ...
02Ноем2022

Въвеждане на седем часов работен ден в определени клиники на лечебно заведение за болнична помощ

от адв. Светозар Манев на 02 Ноем 2022
Въпрос: Ръководителят на клиника по неонатология в лечебно заведение за болнична помощ е представил доклад до изпълнителния директор на болницата, с който предлага да се въведе седем часов работен ден в клиниката по ...
31Окт2022

Наредба 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

от PortalPravo.bg 31 Окт 2022
Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.75 от 25 Август 2020г.   Раздел I. Общи положения   Чл. 1. С тази наредба се ...

Лични данни

15Юни2022

Отрицателни предпоставки за придобиването на качеството адвокат

от доц. д-р Андрей Александров на 15 Юни 2022
Въпрос: ➤ Вписан адвокат в Адвокатска колегия – гр. ХХХ е развил психиатрично заболяване и се води на отчет в психиатрично лечебно заведение. Следва ли адвокатската колегия да бъде уведомена за това и как рефлектира това ...
14Юни2022

Закон за защита на личните данни

от PortalPravo.bg 14 Юни 2022
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В сила от 01.01.2002 г.   Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. ...

Здравно и социално осигуряване

19Ян2023

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

от PortalPravo.bg 19 Ян 2023
НАРЕДБА   за  обществено осигуряване на  самоосигуряващите се лица,  българските граждани на  работа  в  чужбина и  морските лица (Загл.  изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)   Приложение № 2 към член ...
03Ян2023

Заявление за връчване на разпореждане

от PortalPravo.bg 03 Ян 2023
До Директора на териториално поделение на НОИ гр. ……………………………………………… ЗАЯВЛЕНИЕ за връчване на разпореждане   от ...
29Дек2022

Наредба Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система

от PortalPravo.bg 29 Дек 2022
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат: 1. видът на ...
22Дек2022

Заявление за избор на начин за кореспонденция с административния орган във връзка с пенсия и/или добавка

от PortalPravo.bg 22 Дек 2022
  Вх. № .............................                                                 До Директора на Дата ................20........г.                                                 териториално поделение на НОИ гр. ...

Прекратяване на трудови правоотношения

10Ян2023

Обезщетение за напускащ служител на основен и допълнителен трудов договор в две свързани фирми

от Теодора Дичева на 10 Ян 2023
Въпрос: Наш служител напуска и има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ. Същият работи на основен трудов договор на 4 часа и на допълнителен трудов договор по чл. 111 в друга фирма, също на 4 часа. Двете фирми са свързани. ...
11Ноем2022

Ред за информиране на работниците и служителите относно прекратяване на трудовите правоотношения

от Аспасия Петкова на 11 Ноем 2022
Въпрос: Какъв е редът за информиране на работниците и служителите за реда за прекратяване на трудовите правоотношения?
10Ноем2022

Уволнение на възстановен държавен служител със здравословен проблем

от Аспасия Петкова на 10 Ноем 2022
Въпрос: Бях възстановена на заеманата длъжност преди уволнението със съдебно решение. Когато представих на работодателя,  ми връчиха заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 12 от КТ. По време на ...
08Ноем2022

Уволнение на майка - председател на синдикална организация и майка на дете до 3-годишна възраст

от Аспасия Петкова на 08 Ноем 2022
Въпрос: Искаме да прекратим трудовото правоотношение със служителка, която е майка на дете до 3 години и е синдикален лидер, т.е. председател на синдикална организация. Две разрешения ли трябва да имаме?

Трудови спорове

24Окт2022

За местната подсъдност на трудовите спорове

от доц. д-р Андрей Александров на 24 Окт 2022
Въпрос: Бивш мой работодател не ми начисляваше и изплащаше допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (или, както ги наричат, „класовете“ прослужено време), а само основната заплата. ...
24Окт2022

Установяване на дискриминационен акт на работодател спрямо работник или служител

от доц. д-р Андрей Александров на 24 Окт 2022
Въпрос: Собственик съм на няколко магазина за хранителни стоки. Бивша моя служителка твърди, че ще ме съди за дискриминация по признак „увреждане“, тъй като в резултат на работата си в магазина е получила дискова херния. Аз ...
14Юли2022

Трудови споровете относно законността на уволнението

Трудовото ми правоотношение беше прекратено и считам, че заповедта е незаконна. Къде мога да подам оплакване и какво мога да искам?   Съгласно чл. 344 ал. 1 от КТ, работникът или служителят има право да оспорва ...

Трудови правоотношения

26Ян2023

Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат

от PortalPravo.bg 26 Ян 2023
Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат В сила от 01.08.2008 г. Приета с ПМС № 188 от 01.08.2008 г Обн. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.101 от 25 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 11 ...
19Ян2023

Заплащане за първите три дни от отпуск поради временна неработоспособност при липса на необходимия осигурителен стаж

от доц. д-р Андрей Александров на 19 Ян 2023
Въпрос: Какви са правата за заплащане на болничен до 3 дни и над 3 дни на работник или служител, който има по-малко от 6 месеца осигурителен стаж, на първа работа е по трудов договор със сумирано изчисляване на работното време и ...
19Ян2023

Командироване в страната с устно нареждане

от доц. д-р Андрей Александров на 19 Ян 2023
Въпрос: ➤ Поради спецификите на нашата дейност (поддръжка на оборудване при различни клиенти в страната) не винаги е възможно да командироваме съответния служител с писмена заповед. Често се случва да се обадим по телефона ...
16Ян2023

Наредба за договаряне на работната заплата

от PortalPravo.bg 16 Ян 2023
Наредба за договаряне на работната заплата Приета с ПМС № 29 от 05.07.1991 г. Обн. ДВ. бр.55 от 12 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.30 от 9 Април 1993г., изм. ДВ. бр.40 от 11 Май 1993г.   Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. (1) С тази наредба се ...
x