Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Държавен вестник
 • Казуси и решения
 • Формуляри
 • Тълкувателни решения
 • Законодателство
 • Новини
 • content_pasteАнализи
 • Трудово, осигурително, медицинско право

  Кодекс на труда

  30Март2023

  Промените в КТ във връзка със споровете за незаконно уволнение

  Както беше посочено в предходнат статия, със Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМ беше допълнена и разпоредбата на чл. 344, ал. 2 КТ, като промяната също е в сила от 01 юли 2024 г. Към старата редакция на разпоредбата, която ...
  23Февр2023

  Служебни и творчески отпуски

  от доц. д-р Андрей Александров на 23 Февр 2023
  Въпрос: Заемам академична длъжност в институт в системата на БАН. Наскоро спечелих чрез изследователски проект престой в чужбина от 3 месеца. Има ли пречки да ползвам платен творчески отпуск? Прегледах Кодекса на труда и ...
  14Ноем2022

  Нови изисквания за сключване на трудов договор за полагане на допълнителен труд

  от Аспасия Петкова на 14 Ноем 2022
  Въпрос: Член 111 от КТ е изменен по отношение на сключването на трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател. Какви са новите изисквания? 
  10Ноем2022

  Прилагане на промените в член 66, алинея 5 от Кодекса на труда относно информирането на работниците и служителите

  от Аспасия Петкова на 10 Ноем 2022
  Въпрос: От 1 август 2022 г. е в сила изменението на Кодекса на труда, което касае информирането на работниците и служителите относно трудовото им правоотношение. Как трябва работодателят да прилага изменението на чл. 66, ал. 5 от ...

  Медицинско право

  26Апр2023

  Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества

  от PortalPravo.bg 26 Апр 2023
  Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката Обн. ...
  15Март2023

  Наредба за медицинската експертиза

  от PortalPravo.bg 15 Март 2023
  Наредба за медицинската експертиза Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г. Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август ...
  02Март2023

  Данъчно третиране по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО при медицинска застраховка

  от Николай Такиев 02 Март 2023
  Пример: Ние сме група от три дружества (А, Б , В и Г), които са свързани лица. Всички дружества от групата имат валидни медицинска застраховка (допълнително здравно осигуряване) и допълнително доброволно пенсионно ...
  23Февр2023

  Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ)

  от PortalPravo.bg 23 Февр 2023
  Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания В сила от 01.04.2019 г. Приет с ПМС № 65 от 29.03.2019 г. Обн. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г., доп. ДВ. бр.33 от 7 Април 2020г., доп. ДВ. бр.48 от 26 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април ...

  Лични данни

  19Май2023

  Въпроси по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

  от доц. д-р Андрей Александров на 19 Май 2023
  Въпрос: Във връзка с изготвянето на информация по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД, която да бъде предоставена на субектите на данни при ползването на платформа за подаване на сигнали за нарушения (вътрешен канал), в изпълнение на Закона ...
  24Февр2023

  Кой е защитен спрямо Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

  от проф. д-р Любка Ценова 24 Февр 2023
  Кого защитава законът? Законът защитата всички лица, които работят  в публичния и в частния сектор, когато  подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на националното законодателство или на ...
  22Февр2023

  Начини за подаване на сигнали за нарушения спрямо Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

  от проф. д-р Любка Ценова 22 Февр 2023
  Лицата, които желаят да подадат сигнал или информация за извършени нарушения могат по избор да я подадат чрез канал за вътрешно подаване на сигнали; чрез канал за външно подаване на информация или комбинирано като ...
  22Февр2023

  Кои лица са задължени и как да прилагат Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения?

  от проф. д-р Любка Ценова 22 Февр 2023
  С Директива /ЕС/ 2019/1937 Европейският съюз въвежда защитата на лицата, които подават сигнали или информация за нарушения на правото на ЕС. Директивата задължава всяка държава членка до края на 2021 г. да  приеме закон, ...

  Здравно и социално осигуряване

  12Май2023

  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

  от PortalPravo.bg 12 Май 2023
  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - дв, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В сила от 01.01.2000 г. Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 ...
  04Май2023

  Осигуряване и здравна карта на чужденец с фирма в България

  от проф. д-р Любка Ценова на 04 Май 2023
  Въпрос: Чуждестранно лице регистрира фирма в България и ще започва дейност, като местопребиваването и седалището са в България и ще извършва технически консултации онлайн на клиенти от целия свят. Лицето притежава ...
  19Ян2023

  Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

  от PortalPravo.bg 19 Ян 2023
  НАРЕДБА   за  обществено осигуряване на  самоосигуряващите се лица,  българските граждани на  работа  в  чужбина и  морските лица (Загл.  изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)   Приложение № 2 към член ...
  03Ян2023

  Заявление за връчване на разпореждане

  от PortalPravo.bg 03 Ян 2023
  До Директора на териториално поделение на НОИ гр. ……………………………………………… ЗАЯВЛЕНИЕ за връчване на разпореждане   от ...

  Възникване на трудово правоотношение

  23Февр2023

  Изпълнение на задълженията по ЗХУ и ППЗХУ за наемане на хора с трайни увреждания

  от доц. д-р Андрей Александров на 23 Февр 2023
  Въпрос: Имаме незапълнена квота за назначаване на едно лице с трайни увреждания (чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗХУ). Още миналата година сме подали в Агенцията по заетостта уведомление за едно работно място. Оттам ни изпратиха трима ...
  19Окт2022

  Закон за държавния служител

  от PortalPravo.bg 19 Окт 2022
  В сила от 27.08.1999 г.   Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.25 от 16 Март 2001г., изм. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври ...

  Прекратяване на трудови правоотношения

  22Май2023

  Обезщетение за оставане без работа

  от доц. д-р Андрей Александров на 22 Май 2023
  Въпрос: Управителят на дружеството взе решение да освободи служител поради намаляване на обема на работа (чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ). Намаленият обем на работата е факт и е безспорен между страните – лицето беше наясно, че няма ...
  02Март2023

  Вписване на промяна на работодателя по смисъла на чл. 123 от КТ в трудовите книжки

  от доц. д-р Андрей Александров на 02 Март 2023
  Въпрос: Едно лице е едноличен собственик на две търговски дружества, като планира да прехвърли дейността на дружество „Х“ към дружество “Y” (и евентуално впоследствие да ликвидира дружество „Х“). Персоналът на първото ...
  01Март2023

  Предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, предхождащо уволнение на друго основание

  от доц. д-р Андрей Александров на 01 Март 2023
  Въпрос: В продължение на няколко месеца съвместната ни работа с наша служителка явно не вървеше. Тя беше назначена на длъжност „програмист“, но допускаше множество грешки в работата си, които се отразяваха на крайния ...
  15Февр2023

  Дължими обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение със служител, когато заеманата от него длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен

  от доц. д-р Андрей Александров на 15 Февр 2023
  Въпрос: Директор съм на училище. Преди две години бях уволнена дисциплинарно, но оспорвах уволнението на съдебен ред, като съдът го призна за незаконно и ме възстанови на работа. Междувременно на моето място беше назначена ...

  Трудови спорове

  26Май2023

  Трудови спорове, свързани с налагането на дисциплинарна отговорност

  Трудови спорове, свързани с налагането на дисциплинарна отговорност   В разпоредбата на чл. 357, ал. 1 КТ се съдържа легална дефиниция на индивидуалния трудов спор – според цитираната разпоредба трудови са споровете ...
  25Май2023

  Имуществена отговорност на работодателя за неизпълнение на задължения по трудовото правоотношение

  При имуществената отговорност на работодателя за неизпълнение на задължения по трудовото правоотношение, процедурно по-рядко възникват особени затруднения. Този вид дела се споменава тук само за пълнота, но и за да ...
  25Май2023

  Трудови спорове, свързани с имуществената отговорност на страните по трудовото правоотношение

  В следващите редове накратко ще бъдат засегнати някои практически проблеми на споровете във връзка с реализирането на имуществената отговорност на работника или служителя или на работодателя и често срещани ...
  19Май2023

  Трудови спорове при допълнителни бонуси за служители

  от доц. д-р Андрей Александров на 19 Май 2023
  Въпрос: Работодател е въвел бонуси за служителите от търговския си екип, изразяващи се в процент от постъпленията от привлечени нови клиенти през първите 6 месеца от сключване на договор с тях. Тази бонусна схема обаче не е ...

  Трудови правоотношения

  30Май2023

  Срок за съхранение на лични данни, предоставени от кандидати за работа

  от доц. д-р Андрей Александров на 30 Май 2023
  Въпрос: Могат ли неназначените кандидати за работа да предявят иск срещу работодателя за проявено дискриминационно отношение в процедурата по подбор? Ако отговорът е положителен, колко дълго трябва работодателят да пази ...
  29Май2023

  Компенсиране на положен извънреден труд при командироване в рамките на предоставяне на услуги

  от доц. д-р Андрей Александров на 29 Май 2023
  Въпрос: Наш служител изпълнява задачи в чужбина (Швеция) по договор с друго дружество от същата група. За целта той бива командирован в Швеция, като там работи за около 3 седмици, след това се връща за 1-2 седмици в България и ...
  29Май2023

  Командировани лица по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната

  от доц. д-р Андрей Александров на 29 Май 2023
  Въпрос: Имам два въпроса във връзка с измененията в Наредбата за командировките в страната (НКС): Първият е относно чл. 6, ал. 1, т. 3 НКС и допълнението, че не се считат за командировани лица, при които характерът на работата е ...
  23Май2023

  Два пъти ваучери за храна в рамките на един месец

  от проф. д-р Любка Ценова 23 Май 2023
  С увеличаване размера на ваучерите за храна от 80 лв. на 200 лв. интересът към тяхното предоставяне се  повиши значително, защото и двете страни са облагодетелствани: 1/ Работодателите са освободени от облагане с данък ...
  x