Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Държавен вестник
 • Казуси и решения
 • Формуляри
 • Тълкувателни решения
 • Законодателство
 • Новини
 • content_pasteАнализи
 • Данъчно право и процес

  Данъчно право и процес

  15Май2023

  Деклариране на данък за разходи при закупуване на вода и ободряващи напитки за персонал

  от проф. д-р Любка Ценова на 15 Май 2023
  Въпрос: Фирмата ни закупува за административния персонал и работниците галони с вода, PVC чаши и кафе. Съгласно разпоредбите на чл. 285 от Кодекса на труда случаят не попада в хипотезите за специфичен характер на дейността и ...
  22Март2023

  Предложения за промени в ДОПК, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗАДС

  от PortalPravo.bg 22 Март 2023
  Министерството на финансите предлага няколко съществени промени в данъчното законодателство у нас. Целта на предложените промени е да се увеличат приходите, а разходите да се сведат до минимум.   Ето и ...
  01Март2023

  Данъчно третиране по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО при застраховка Трудова злополука

  от Николай Такиев 01 Март 2023
  Пример: Ние сме група от три дружества (А, Б , В и Г), които са свързани лица. Всички дружества от групата имат валидна застраховка „Трудова злополука“, за всички свои работници и служители. За дружествата А и Б тази ...
  01Март2023

  Преглед на промени и предложения за промени в данъчното законодателство на Гренада, Гърция, Италия, Корея, Литва, Малта, Нидерландия, Русия, Турция, Украйна, Франция, направени през месец февруари 2023 г.

  от проф. д-р Любка Ценова 01 Март 2023
  Гренада Правителството на Гренада от 1 февруари 2023 г. увеличава с  0,5% ставките на социално осигурителните вноски и те стават от 11% на 12%, като работодателите  заплащат 6.5% , а служителите - 5,5%.  Също така в ...

  ДОПК

  22Март2023

  Нарушения и наказания по ДОПК

  от проф. д-р Любка Ценова 22 Март 2023
  В ДОПК  са предвидени следните наказания за нарушения на Закона: ➤ Глоба. Административната  санкция глоба е парично наказание, което не може да  бъде по-ниско или по-високо от размерите, посочени    в съответния ...
  07Март2023

  Необходимост от актуализация на документацията за трансферно ценообразуване

  от Николай Такиев на 07 Март 2023
  Въпрос: Между Дружество А и Дружество Б, които са свързани лица по смисъла на ДОПК, има действащ договор за револвиращ заем в размер на 40 млн. лв. Договорът е сключен през м. февруари 2022 г., за срок от 11 месеца, приключващи на ...
  28Юли2022

  Права и задължения на фирмите при фискален контрол на стоки с висок фискален риск

  от проф. д-р Любка Ценова 28 Юли 2022
  1. Що е то фискален контрол? Фискалният контрол е специализирано производство, в което се осъществява данъчен контрол върху стоки с висок фискален риск[1] с цел да се възпрепятства  укриването на данъци и ...
  02Юни2022

  ДОПК

  от PortalPravo.bg 02 Юни 2022
  ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС   В сила от 01.01.2006 г.   Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ...

  ЗКПО

  20Март2023

  Нарушения и наказания по Закона за корпоративното подоходно облагане

  от проф. д-р Любка Ценова 20 Март 2023
  Данъчно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което се извършва срещу установения в държавата  ред  за определяне, начисляване, плащане и събиране на данъци, извършено е виновно и е обявено за наказуемо ...
  11Ян2023

  Признаване на разходи за учредяване по ЗКПО при новоучредено дружество

  от проф. д-р Любка Ценова на 11 Ян 2023
  Въпрос: При новоучредено дружество разходите по самото учредяване /нотариус, такса ТР, такса за набирателна сметка/ признати ли са за данъчни цели? Учредител е ФЛ. Разходните документи са на името на ФЛ, което е едноличен ...
  22Юли2022

  Данъчно признаване на разход за закупена термална камера

  от Елена Илиева на 22 Юли 2022
  Въпрос: Дружеството ни е с предмет на дейност търговия с медицински инструменти и консумативи за хирургия. По решение на управителя на дружеството е закупена термална камера, която евентуално да се монтира на входа на офиса ...
  24Юни2022

  Разпределяне на дивидент веднага след получаване на приход

  от Трендафил Василев на 24 Юни 2022
  Въпрос: ЕООД получава от своята дейност за един месец приход от 1 000 000 лв. Собственикът иска веднага част от парите да ги изтегли и ползва за свои лични нужди. Може ли веднага да си разпредели дивидент? И ако не, как законно да ...

  ЗДДФЛ

  23Март2023

  Срок за подаване на ГДД за ФЛ - земеделски производител

  от Красимира Гергева на 23 Март 2023
  Въпрос: Физическо лице - земеделски производител е избрал да се облага по чл. 29а. За 2022 г. той извършва само тази дейност и в ГДД по чл. 50 ще попълва Приложение 2. Физическото лице иска да ползва данъчното облекчение за деца. В ...
  16Март2023

  Данъчни и осигурителни задължения за ФЛ при отдаване на апартамент под наем чрез Booking

  от Елена Илиева на 16 Март 2023
  Въпрос: Отдавам като физическо лице и нямам регистрация по ДДС, малък апартамент под наем чрез Booking. Какви са данъчните и осигурителните задължения на физическото лице? Какви документи се изискват от Booking? 
  27Февр2023

  Деклариране на изплатени суми на адвокати и нотариуси, с различен БУЛСТАТ, в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

  от проф. д-р Любка Ценова на 27 Февр 2023
  Въпрос: Посочват ли се в справката по чл. 73, ал. 1 изплатените суми на адвокати и нотариуси, които са с БУЛСТАТ различен от ЕГН-то?
  21Февр2023

  Осигуровки и ДДС регистрация за ФЛ на граждански договор за обучение с испанско дружество

  от проф. д-р Любка Ценова на 21 Февр 2023
  Въпрос: Физическо лице има граждански договор за обучение с дружество от Испания. Придобитите му доходи за 2022 г. по този договор са 5000 лв. Използва се платформа Learn Cube и е интегрирана в тяхна платформа за виртуално обучение. ...

  ДДС

  12Апр2023

  Правила за прилагане в другите държави членки на процедура, подобна на тази по глава 13а от ЗДДС

  от проф. д-р Любка Ценова 12 Апр 2023
  Австрия Отписване на дълг като несъбираемо вземане  е допустимо, когато получателят  по доставката е обявен в несъстоятелност  или със съдебно решение  е признато неизпълнение на задължението му по доставката или ...
  08Март2023

  Видове неустойки при сключени договори със свързани лица за предоставяне на услуги

  от Николай Такиев на 08 Март 2023
  Въпрос: Дружеството ни има сключени договори със свързани лица (дружества от група) за предоставяне на услуги, във връзка с които при определени условия дружеството дължи неустойки за понижение на процента изпълнение, ...
  07Март2023

  Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ППЗДДС при частичен данъчен кредит при инцидентни доставки на финансови услуги

  от Николай Такиев на 07 Март 2023
  Въпрос: Дружества, които представляваме и са част от една група, през 2022 г. са извършили продажба на финансови инструменти (дялове във договорни фондове), които са декларирани в ДДС дневника за продажби като освободени ...
  01Февр2023

  Справка-декларация за ДДС (Приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 от ППЗДДС) - образец

  от PortalPravo.bg 01 Февр 2023
  Приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 от ППЗДДС     СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ТД на НАП /офис ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Входящ № ............../................. г.   попълва се от ...

  СИДДО

  25Ян2023

  Промени в СИДДО между България и Словения

  от проф. д-р Любка Ценова 25 Ян 2023
  На 1 януари 2023 г. влизат в сила промени в Спогодба между Република България и Република Словения за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото. ...
  25Ян2023

  Спогодба между Република България и Република Словения за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото

  от PortalPravo.bg 25 Ян 2023
  Спогодба между Република България и Република Словения за избягване на двойнот о данъчно облагане и предотвратяване от клонението от облагане с данъци на дохода и имуществото       Ратифицирана със закон, приет ...
  24Ян2023

  Спогодба между Република България и Република Полша за избягване за двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото

  от PortalPravo.bg 24 Ян 2023
  Спогодба между Република България и Република Полша за избягване за двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото     Ратифицирана от 37-то Народно събрание на Република България със закон на 15.02.1995 ...
  24Ян2023

  Промени в СИДДО между България и Полша

  от проф. д-р Любка Ценова 24 Ян 2023
  От 1 януари 2023 г. влизат в сила промени в Спогодба между Република България и Република Полша за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото. ...
  x