Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се

Медицинско право

03Ян2023

Наредба 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология"

от PortalPravo.bg 03 Ян 2023
Наредба № 13 от 23 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "неонатология" Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. ДВ. бр.63 от 30 Юли 2021г.   Чл. 1. (1) С тази наредба се ...
03Ноем2022

Разпореждане на основание чл. 60, ал. 1 от КСО за приемане или неприемане на злополука за трудова

от PortalPravo.bg 03 Ноем 2022
    Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я НАЦИОНАЛЕН  ОСИГУРИТЕЛЕН  ИНСТИТУТ   ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ..................................... п.к. ........., ул............................  № ....., тел. ...
02Ноем2022

Въвеждане на седем часов работен ден в определени клиники на лечебно заведение за болнична помощ

от адв. Светозар Манев на 02 Ноем 2022
Въпрос: Ръководителят на клиника по неонатология в лечебно заведение за болнична помощ е представил доклад до изпълнителния директор на болницата, с който предлага да се въведе седем часов работен ден в клиниката по ...
31Окт2022

Наредба 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

от PortalPravo.bg 31 Окт 2022
Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.75 от 25 Август 2020г.   Раздел I. Общи положения   Чл. 1. С тази наредба се ...
26Окт2022

Наредба 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

от PortalPravo.bg 26 Окт 2022
  НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците   Издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.1987 г., изм. и доп., бр. 65 от 9.08.1991 г., бр. 102 от ...
25Окт2022

Наредба 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

от PortalPravo.bg 25 Окт 2022
Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане В сила от 01.04.2019 г. Издадена от министъра ...
27Септ2022

Наредба 11 от 12 април 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

от PortalPravo.bg 27 Септ 2022
НАРЕДБА № 11 ОТ 12 АПРИЛ 1995 Г. ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И РАБОТАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ АПТЕКИ Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и хранителната ...
26Септ2022

Наредба 1 от 11 януари 2007 г. за условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства

от PortalPravo.bg 26 Септ 2022
НАРЕДБА № 1 ОТ 11 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕТО НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В сила от 01.07.2007 г. Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. ...
23Септ2022

Наредба 4 от 2 април 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия - детска кардиология

от PortalPravo.bg 23 Септ 2022
Наредба № 4 от 2 април 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия - детска кардиология Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Обн. ДВ. бр.40 от 5 Май ...
21Септ2022

Наредба 1 от 12 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина

от PortalPravo.bg 21 Септ 2022
Наредба № 1 от 12 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина Издадена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Обн. ДВ. бр.78 от 4 Октомври ...
14Септ2022

Решение на лекарска консултативна комисия - образец

от PortalPravo.bg 14 Септ 2022
                                                                                                                   Приложение № 4 към чл. 13, ал.2     РЕШЕНИЕ НА ЛЕКАРСКА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ № ..................../ ...................... г. (от ...
26Авг2022

Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

от PortalPravo.bg 26 Авг 2022
НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ЮНИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АКУШЕРСКА ПОМОЩ НА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЖЕНИ И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЦА И БРЕМЕННИ ЖЕНИ В сила от 01.01.2007 ...
24Авг2022

Новият чл. 368а от Национален рамков договор за медицински дейности 2020 – 2022 г. – правно регулиране или административен произвол

от адв. Светозар Манев 24 Авг 2022
Новият чл. 368а от Национален рамков договор за медицински дейности 2020 – 2022 г. – правно регулиране или административен произвол     В Държавен вестник – брой 37 от дата 17.05.2022 г. беше обнародван ДОГОВОР № РД-НС-01-4-13 ...
24Авг2022

Договор РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

от PortalPravo.bg 24 Авг 2022
Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна  каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 ...
Pagina: 123»
x