Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките".
Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт. "Бисквитките" ни помагат да подобряваме съдържанието на сайта, като Ви даваме персонализирано и много по-бързо онлайн изживяване. Те се използват само от нашия сайт и нашите доверени партньори. Кликнете ТУК за подробности относно правилата за "бисквитките". Съгласен съм
X

Влизане в акаунта

Запомни ме

Забравена парола? Кликнете тук, за да възстановите потребител / парола

Нямате профил?
X

Възстановяване на потребилетско име/ парола

Моля, въведете имейл адреса, който сте използвали, за да регистрирате профила си.

Влезте в системата Регистрирай се
 • Държавен вестник
 • Казуси и решения
 • Формуляри
 • Тълкувателни решения
 • Законодателство
 • Новини
 • content_pasteАнализи
 • Преглед на промените в данъчното законодателство на Германия, Гърция, Италия, Молдова, Украйна, Унгария и Япония през месец ноември 2023 г.

  проф. д-р Любка Ценова Отговор, предоставен от
  проф. д-р Любка Ценова
  Германия
  За следващите 3  години в Германия е  предвидено облекчение за дружествата с особено интензивно производство на електроенергия в преработвателната промишленост. Изготвен е пакет на цените на електроенергията с цел стабилизиране на таксите за преносната мрежа, за да се запази значителното намаление на данъка върху електроенергията за производствените предприятия.  Данъкът ще се намали  от ставка  15,37 EUR/MWh на ставка 0,50 EUR/MWh чрез увеличинши на размера на облекчението. Ще продължи действието си мярката за компенсиране на  цените на електроенергията за около 350 дружества.
   Предложен е Закон, с  който да се въведе Директивата за минималното данъчно облагане на Европейския съюз (2022/2523 г.).
  Министерството на финансите  на Германия   е одобрило намаляване на данъчните ставки за въздушните пътувания през 2024 г, както следва:    
  12,48 EUR (сега 12,73 EUR) за полети на разстояние до 2 500 км;
  31,61 EUR (сега 32,25 EUR) за полети до 6 000 км; и
  56,91 EUR (сега 58,06 EUR) за полети на разстояние над 6000 км.
   
  Гърция
  Гърция въвежда Директивата за публичните задължения.
  Приет е закон за изменение на Закона за счетоводството, чиято цел е да се въведат в националното законодателство разпоредбите на Директивата за изменение на Директивата за счетоводството 2013/34 по отношение на оповестяването на информация за данъка върху дохода от някои предприятия и клонове, посочени в Директива  2021/2101. Предвидено е, че за  всяко нарушение на новите разпоредби, виновните лица да подлежат на глоба от 10 000 до 100 000 евро. При определяне  на глобата ще се вземат предвид  стопанската дейност на дружеството – нарушител, неговото  финансовото състояние и поредността на   нарушението от същото лице (рецидив).
  В Гърция се предлагат промени в данъчното облагане  при краткосрочно отдаване под наем  до  два имота. Този наем ще се третира като доход от недвижимо имущество при условие, че обзаведените имоти не предлагат други услуги освен спално бельо. Ако се предлагат допълнителни услуги, доходът ще се счита за стопанска дейност. Отдаването под наем на три или повече имота се квалифицира като доход от стопанска дейност. За юридически лица, доходите от краткосрочно отдаване под наем на недвижими имоти ще се разглеждат като доходи от стопанска дейност.
  В понятието  имот попадат апартаменти, самостоятелни къщи (с изключение на тези, засегнати от премахването на хоризонталното формиране на собственост), самостоятелни жилища и стаи в апартаменти или самостоятелни къщи.
  Пояснено е, че краткосрочно отдаване под наем е това отдаване под наем, чиято продължителност е до 60 дни, при което се предоставят само жилище и спално бельо  Оборотът от такъм наем ще подлежи  на облагане  и с ДДС.
  Отменя се данъкът върху пребиваването, като се заменя с такса "устойчивост на климатичната криза" за хотели, стаи под наем, туристически вили, краткосрочни наеми и туристически резиденции. Таксата варира от 1,5 до 10 евро на ден (от март до октомври) и от 0,5 до 4 евро на ден (от ноември до февруари).
  Въвежда се минимален облагаем доход за лицата, които упражняват свободни професии и  за самоосигуряващите се лица. Минималният облагаем доход се определя от минималната работна заплата  и ще се увеличава с  10 %  на всеки 3 години професионална дейност след първите десет години или  с по-високата годишна заплата, която лицето, упражняващо свободна професия, плаща на своите служители. Ще се облага по-високата от двете суми, като горната граница във всеки случай е 30 000 EUR.
  Когато годишният оборот надвишава средния за отрасъла, при изчисляването на облагаемия доход  ще се взема предвид коефициентът на увеличение на сумата, получена съгласно критерият, посочен в предходния абзац. Облагаемият доход ще се увеличава с 35 % за лица с оборот над средния за отрасъла; ще се увеличава  със 70 % за оборот, надвишаващ 150 % от този среден оборот, и със 100 % за оборот, два пъти над  средният оборот.
  Подлежащият на облагане доход се увеличава и с 10 % от разходите за заплати на персонала, като горната граница е 15 000 EUR.
  За целите на изчисляването на облагаемия доход  ще се вземат предвид заплатите, пенсиите или доходите от селскостопанска дейност. Например, ако облагаемият доход на едно лице, което упражнява свободна професия  е 12 000 EUR, а доходът от заплата е 7 000 EUR, минималният облагаем доход  ще се определя като от доходът, получен от упражняване на  свободна професия се изважда  доходът от трудовото правоотношение т.е. (12 000 EUR - 7 000 EUR). В дадения пример облагаемият доход ще бъде 5000 EUR.
  За определяне на дохода на  лица с увреждания, които упражняват свободна  професия ще се прилагат специални правила, които предвиждат намаляване на дохода с  50% за лицата със свободна професия, които извършват дейности и пребивават предимно в населени места с население до 500 жители и на острови с население под 3100 жители. Наличните загуби няма да  се компенсират от печалбите   на лицето през следващите години.
  В Гърция се предвижда приходите от договори за разлики да се облагат с  24% ДДС. Освобождаването от ДДС  ще се прилага само  за деривати, търгувани на фондовата борса, с изключение на извънборсови деривати като Договори за разлика.
  Договорите за разлика  са финансови деривати, които не се търгуват на борса и се използват предимно за хеджиране на риска. Тези договори предполагат, че всяка участваща страна се съгласява да компенсира другата за разликата, произтичаща от движението на цената на базовия актив. Този актив може да бъде борсов индекс, цена на акция или стойност на стока (напр. природен газ, електроенергия и др.).
  В Гърция няма да се облага с данъци, помощта  от държавния бюджет, която е получена  от домакинствата в районите, засегнати от природни бедствия през ноември 2023 г. Тази помощ не може да бъде прехвърлена и не подлежи на изземване от държавата или от трети лица. Освен това тя не подлежи на облагане с данък при източника, такса или вноска и не се прихваща за  задължения към различни държавни органи, включително от данъчните органи, общини, региони, застрахователни фондове или кредитни институции. Тази помощ няма да се взема предвид при определяне на праговете на доходите за получаване на каквито и да било социални или осигурителни помощи.
  Италия
  В Италия е отложено второто авансово плащане на данъка върху доходите на физическите лица за 2023 г. Отлагането се отнася до самонаетите лица, които отговарят на условията, посочени в Законодателен указ № 145/2023.
  Квалифицираните самостоятелно заети лица, които са декларирали приходи, непревишаващи 170 000 EUR през фискалната 2022 година, могат да платят второто авансово плащане на индивидуалния подоходен данък, дължим за фискалната 2023 година до 16 януари 2024 г. или на пет месечни вноски, считано от 16 януари 2024 г. Данъчните органи подпомагат  с разяснения условията   за прилагане на това отлагане за плащане на данъка  от физическите лица и при изчисляването на съответния праг на доходите.
  Данъчните органи в Италия са актуализирали формуляра на декларацията за наследството, който трябва да бъде подаден за целите на данъка върху наследствата. Формулярът трябва да  бъде подаден  в срок от 12 месеца от датата на откриване на наследството, която обикновено съответства на датата на смъртта на данъкоплатеца.
  Министерство на финансите  е публикувало предписания  за отчитане дистанционното предаване на данни.
  Молдова
  Според данъчното законодателство на Молдова, лихвите и таксите, платени по договор за ипотека, не се включват в цената на придобиване на капиталовите активи за оценка на облагаемите капиталови печалби. Това е така защото   цената на придобиване на капиталовите активи се определя по метод, установен от Министерството на финансите и представлява платената цена, която е  доказана със следните документи : договор за продажба; договор за инвестиция в строителството; документи, удостоверяващи платената сума, ако цената на сделката не е платена изцяло или не съответства на стойността, посочена в гореспоменатите договори; и   фактури или митнически декларации, които потвърждават действително платената сума.
  Ако не са налични документите, които да оправдават стойността на придобиване на капиталовите активи, цената на придобиване ще бъде нула.
   
  Украйна
  Украйна въвежда данъчно облагане на сделките с криптоактиви. Предвижда се доходите, които са получени от физически лица от криптоактиви, да се облагат с данък върху доходите  със ставка 18%.
  Въвежда се и военна вноска от 1,5%. Данъчната основа ще бъде финансовият резултат, намален със стойността на актива.
  В зависимост от вида на облагаемата сделка, стойността на актива за физическите лица ще се образува от сумата на разходите за придобиване на актива;  документираните разходи за добив на актива; разходи за данък върху доходите на физическите лица и държавните такси, платени при наследяване на актив (за операции, включващи прехвърляне на активи чрез наследяване или дарение);   разходи, направени от данъчнозадължените лица за прехвърляне на цифрови активи. Когато в края на данъчната година физическото лице претърпи загуби от сделки с криптоактиви, тези загуби  ще могат да бъдат пренесени за следващата година.
  Доходите от сделки с криптоактиви  за юридическите лица ще се облагат с 18% данък. Тези сделки няма да се облагат с ДДС.
  Унгария
  В парламента  на Унгария се разглеждат промени в закона за данък върху доходите на физическите лица, корпоративния данък, данъка върху добавената стойност, социалноосигурителните вноски и данъчните процедури.
  Промените в данъчно облагане на физическите лица  предвиждат  промени във вътрешната процедура за кредитиране, тъй като не се кредитират данъци, платени в трета държава, ако източникът на дохода е Унгария.
  Въвежда се   необлагаема надбавка за дневни разходи в размер на 85 евро за физически лица, работещи на кораби или самолети, участващи в международен транспорт, подобно на съществуващата необлагаема надбавка за шофьори на пътнически превозни средства, без да се изисква обосновка.
  При придобиването на акции (права върху акции) в новосъздадени предприятия, попадащи в обхвата на Закона за малките и средните предприятия  на Унгария, някои групи служители или изпълнителни директори ще бъдат освободени от данъци  върху доходите на физическите лица.
  Въвеждат се данъчни облекчения в корпоративното подоходно облагане и данъка върху доходите на доставчиците на енергия. Предвиждат се  данъчни облекчения за инвестиции и ремонти, насочени към енергийна ефективност, както и данъчно облекчение за енергийна ефективност за недвижими имоти.
  От 2024 г. разходите, направени за лихви и роялти в полза на държава, която е включена в списъка на ЕС на юрисдикциите, които не сътрудничат за данъчни цели, или която се счита за държава с нулево или ниско данъчно облагане, няма за имат право да ги приспадат от корпоративния данък. Забраната за приспадане не се прилага, ако плащането на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения се основава на реални икономически и търговски причини, при условие че данъкоплатецът може да докаже и документира тези основания.
  Промените  в закона за данък върху добавената стойност  на Унгария предвиждат  намаляване на данъчната ставка върху вноса на произведения на изкуството до 5%, за да се улесни репатрирането на произведения на изкуството, намиращи се извън Европейския съюз.
  Въвежда се изискване за преминаване от хартиени към електронни касови бележки до 2028 г. Клиентите могат да получат достъп до тези електронни касови бележки, генерирани от продавачите с електронни касови апарати, използвайки специално приложение.
  Клиентите ще имат възможност да поискат хартиено копие на касовата бележка, но това трябва да бъде заявено изрично  преди плащането.
  Удължава се срокът за  спиране  действието на данъка върху рекламата до 31 декември 2024 г.
  Япония
  В Япония върху трансграничното цифрово съдържание на популярна онлайн игра ще се облага с данък и ще се санкционира с глоба в размер на 3,5 млрд. йени.
  Японските данъчни власти съобщават, че базираният в Люксембург филиал на американския разработчик на онлайн игри Epic Games, Inc. не е декларирал данък върху потреблението в размер на 3 млрд. йени върху приходите от японски потребители от 2018 г. до 2020 г. и е събрал около 3,5 млрд. йени, включително данъчни санкции.
  Компанията участва в популярни в световен мащаб онлайн игри като "Fortnite". Нейният люксембургски филиал разпространява тези онлайн игри сред японските потребители и получава приходи от продажби на предмети в играта и друго цифрово съдържание.
  Продажбите на цифрово съдържание от чуждестранни предприятия на японски потребители  се третират като облагаеми сделки за целите на японския данък върху потреблението.
  Въпреки това,  чуждестранните доставчици на цифрово съдържание не спазват изискванията за отчитане и плащане на данък върху потреблението при продажбите, извършвани  на японските потребители. В сектора на онлайн игрите, където пазарът се разраства бързо, това слабо прилагане на данъчни задължения  се счита за сериозен проблем. Този случай ще бъде един от най-големите в историята на японско данъчно облагане на чуждестранни доставчици на цифрово съдържание. За това се предлага реформа на данъка върху потреблението, която  предвижда, че операторите на онлайн платформи ще бъдат задължени да заплащат данък върху потреблението от името на чуждестранни доставчици на услуги, които ги предоставят чрез онлайн платформа, базирана в Япония.

  БЕЗПЛАТНО приложение portalpravo.bg

  33 правни анализа от експерти

  Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
  Абонирайте се сега в бюлетина на PortalPravo.bg и получете специалния PDF "33 правни анализа от експерти"!

  Да, искам информация за продуктите на РС Издателство и Бизнес консултации. Приемам личните ми данни да бъдат обработвани съгласно Регламент ЕС 2016/679

  Подобни статии от категория Данъчно право и процес  x